Hoppfulls Kix Ottla

Heesa Meesas Kix Créme Flora

Arceums Counterspell

Avelsmål

Friska och lyckliga hundar med korrekt utseende, bra temperament och förutsättningar att klara rasens bruksprov med goda resultat