Hoppfulls Kix Ottla

Heesa Meesas Kix Créme Flora

Arceums Counterspell

Hoppfulls Kix Honey

Avelsmål

Friska och lyckliga hundar med korrekt utseende, bra temperament och förutsättningar att klara rasens bruksprov med goda resultat